Lakovacie linky

PARI zvyšuje funkčnosť nástrojov

Vďaka prídavnej látke PARI do palivových olejov dosahujú sušiace pece rýchlejšie svoju cieľovú teplotu. Týmto spôsobom sa skracujú doby prevádzky a časy medzi štartmi sú dlhšie. Keď je aditívum PARI pridané do vykurovacieho oleja, vzduch produkovaný horúcimi ventilátormi je o niekoľko stupňov teplejší, čo robí prácu efektívnejšou.

Turun Pari Ltd.
Portinkaari 2
21380 Aura
Finland

Spoločnosť TURUN PARI má sídlo vo Fínsku, disponuje bohatými skúsenosťami z oblasti petrochémie od roku 1991. Zabezpečuje mnoho podnikov po celom svete s optimalizáciou vo výrobe energie v priemyselnej sfére. Hlavným cieľom je spokojnosť zákazníkov a hľadanie riešení, ktoré sú nastavené na individuálne požiadavky a potreby každého z nich.

Naše videá

Stiahnuť informačné materiály