Odvetvia využitia

Zvýšte výrazne svoju výrobnú kapacitu a ušetrite až 40% nákladov na ropu

Aditívum PARI do vykurovacích olejov pomáha podstatne efektívnejšie využívať energetický obsah vykurovacieho oleja, čo môže viesť k úsporám až 40%. Týmto spôsobom môžu spoločnosti bez ohľadu na veľkosť dosiahnuť výrazné úspory. Využitím PARI sa kapacita zvýši približne o 60%, čo vytvára nové príležitosti pre firmy na rozšírenie ich podnikania.

Aditívum PARI Fuel Oil Additive sa používa napríklad v oblasti vykurovania nehnuteľností, elektrární, poľnohospodárstva, pekární, vozidiel a strojov, ako aj rôznych výrobných zariadení. Zvýšenie energetickej účinnosti a efekt zlepšenia hospodárnosti prísady presvedčil podniky v niekoľkých rôznych oblastiach.

Energeticky účinnejšie procesy

Väčší výkon znamená rýchlejší priebeh procesu, čo vedie priamo k poklesu plytvania procesu. Čo sa týka prenosu tepla, najdôležitejšou vecou je intenzita tepelného žiarenia, ktorou palivo uvoľňuje svoj energetický obsah. Keď sa môže energetický obsah uvoľniť s vysokou intenzitou tepelného žiarenia, proces náročný na teplo bude pracovať rýchlejšie, homogénnejším spôsobom a s menším prerušovaním. To vedie k vyššej kvalite konečných výrobkov a menšiemu plytvaniu spôsobenému výrobnými technickými dôvodmi.

Aditívum PARI Vám umožní dosiahnuť viac s menším množstvom. Využitím našich služieb môžu spoločnosti, ktoré ako zdroj energie používajú vykurovací olej, zlepšiť svoje výsledky bez okamžitých nákladov alebo náročných investícií.

Aditívum PARI do palivových olejov zlepšuje procesy všetkých priemyselných odvetví rôznymi spôsobmi. Pokles nákladov na palivo až o 40% a zvýšenie kapacity o cca 60%, čo výrazne zlepšuje konkurencieschopnosť a zdroje priemyselného podniku. Ak máte akékoľvek otázky ohľadom odvetvia využitia PARI aditíva neváhajte nás kontaktovať.

Turun Pari Ltd.
Portinkaari 2
21380 Aura
Finland

Spoločnosť TURUN PARI má sídlo vo Fínsku, disponuje bohatými skúsenosťami z oblasti petrochémie od roku 1991. Zabezpečuje mnoho podnikov po celom svete s optimalizáciou vo výrobe energie v priemyselnej sfére. Hlavným cieľom je spokojnosť zákazníkov a hľadanie riešení, ktoré sú nastavené na individuálne požiadavky a potreby každého z nich.

Naše videá

Stiahnuť informačné materiály