Pekárne

PARI zvyšuje energetickú účinnosť a kapacitu pečenia

Palivová prísada PARI zvyšuje prenos tepla v peci do pečeného výrobku, čo následne výrazne urýchľuje čas pečenia. To zase vedie k úsporám nákladov na palivo a umožňuje pekárňam zvýšiť kapacitu na pečenie.

Ohlasy zákazníkov o používaní PARI v pekárňach:

  • Produkčná kapacita pekárenských pecí rastie
  • Náročné pekárenské výrobky sa môžu piecť v rastúcom počte typov pecí
  • Vďaka rýchlejšej dobe pečenia je možné zvýšiť rýchlosť pohyblivého roštu dopravníka
  • Menšie rušenie horáka
  • Problémy s dymom a sadzami sú znížené

Niektoré pekárne s použitím prísady PARI do palivových olejov dokázali znížiť teplotu pečenia až o 50 stupňov bez predĺženia času pečenia.

Turun Pari Ltd.
Portinkaari 2
21380 Aura
Finland

Spoločnosť TURUN PARI má sídlo vo Fínsku, disponuje bohatými skúsenosťami z oblasti petrochémie od roku 1991. Zabezpečuje mnoho podnikov po celom svete s optimalizáciou vo výrobe energie v priemyselnej sfére. Hlavným cieľom je spokojnosť zákazníkov a hľadanie riešení, ktoré sú nastavené na individuálne požiadavky a potreby každého z nich.

Naše videá

Stiahnuť informačné materiály