Použitie PARI

5

Ako funguje PARI aditívum do palivového oleja?

Ľahké a ťažké vykurovacie oleje majú samé o sebe vynikajúcu energetickú účinnosť. PARI aditívum do vykurovacieho oleja ďalej zvyšuje spaľovanie vykurovacieho oleja prenosom tepelného žiarenia plameňa priamo na povrch pece a ďalej k procesu namiesto prenosu vedením cez médium v konvenčnej (prúdiacej) časti.

Tepelné vyžarovanie vznikajúce pri horení rastie vo vzťahu k zvýšeniu teploty plameňa. PARI – palivové aditívum zvyšuje teplotu plameňa, ktorý znásobuje množstvo tepelného žiarenia a vedie k lepšiemu využitiu energie z oleja. Vplyv PARI je možné pozorovať pri rýchlom zvýšení teploty, skrátení doby horenia a pri znížení teploty spalín.

5

KDE sa PARI môže použiť?

PARI je viacúčelová prísada do ľahkého a ťažkého vykurovacieho oleja, ktorá sa môže používať napríklad v nasledujúcich oblastiach:

 • výroba diaľkového vykurovania
 • pekárne
 • lakovne
 • skleníky
 • elektrárne
 • parné a kondenzačné procesy
 • procesy horúcej vody a horúceho paliva
 • vozidlá a stroje

Poznámka!
PARI sa môže použiť aj na zvýšenie účinnosti bionafty (FAME) a obnoviteľnej nafty.

5

Aké sú požiadavky implementácie PARI?

Implementácia PARI prísady nevyžaduje úpravy ani zmeny. Avšak, bude potrebné optimalizovať nastavenia horáka, keď sa bude prísada  chvíľu používať. Radi poskytneme pracovníkom údržby podrobnejšie pokyny na zohľadnenie používania PARI pri nastavovaní horáka a výrobných procesov.

Úpravy požadované pri implementácii PARI prísady sa týkajú nastavenia termostatu a hydrostatu, nastavenia prietoku vzduchu a nastavení vykonaných na základe merania zvyškového kyslíka.

5

PREČO mám používať PARI?

PARI – aditívum do vykurovacieho oleja…

 • výrazne zvyšuje energetickú účinnosť vykurovacích olejov
 • znižuje dopyt po energii
 • vedie k úsporám až 40% nákladov na vykurovacej nafte
 • zvyšuje produkciu
 • zlepšuje spaľovacie vlastnosti vykurovacieho oleja
 • predlžuje zachovanie palivovej nafty
 • čistí palivový systém
 • pomáha udržiavať spaľovací proces a komín čistý
 • stabilizuje proces horenia, ktorý zase zlepšuje kvalitu konečných produktov a znižuje plytvanie spôsobené výrobnými technickými dôvodmi
 • zlepšuje tiež procesy, kde sa vykurovacie palivo používa ako podpora primárneho paliva

Turun Pari Ltd.
Portinkaari 2
21380 Aura
Finland

Spoločnosť TURUN PARI má sídlo vo Fínsku, disponuje bohatými skúsenosťami z oblasti petrochémie od roku 1991. Zabezpečuje mnoho podnikov po celom svete s optimalizáciou vo výrobe energie v priemyselnej sfére. Hlavným cieľom je spokojnosť zákazníkov a hľadanie riešení, ktoré sú nastavené na individuálne požiadavky a potreby každého z nich.

Naše videá

Stiahnuť informačné materiály