Priemyselné využitie

Väčšia kapacita, energetická efektívnosť a úspory

Aditívum PARI do palivových olejov zlepšuje procesy všetkých priemyselných odvetví rôznymi spôsobmi. Pokles nákladov na palivo až o 40% a zvýšenie kapacity o cca 60%, čo výrazne zlepšuje konkurencieschopnosť a zdroje priemyselného podniku.

Priemyselné použitie PARI zahŕňa napríklad všetky procesy a aplikácie založené na spaľovaní oleja, ako napr.:

 • parné kotly
 • teplovodné kotly
 • sušičky
 • dávkovacie zariadenia
 • asfaltové miešačky
 • výroba diaľkového vykurovania
 • kúrenie
 • práčovne
 • zlievárne
 • zariadenia na povrchovú úpravu kovov a veľa ďalších
 • Nižšie sú uvedené niektoré príklady účinkov prísady PARI do palivových olejov v rôznych priemyselných odvetviach:

  5

  1. Výroba pary

  Použitie prísady PARI do palivových olejov vedie k výraznému zvýšeniu kapacity a tiež k podstatným úsporám pre parné kotly využívajúce ľahký aj ťažký vykurovací olej.

  Účinky prídavnej látky PARI pre palivové oleje:

  • Vytváranie pary je rýchlejšie a efektívnejšie. Výkon vytvorený horákom reaguje rýchlejšie na zmeny zásobníka kotla a slúži procesu za ním lepšie ako predtým.
  • Zvyšuje sa kapacita výroby: Doba sušiacich, zahrievacich a taviacich procesov s použitím pary je kratšia. To vedie k rýchlejšej výrobe jednotiek a nárastu vyrobených jednotiek.
  • Potreba doplňovania vody vody a napájanie vodou je menšia. Preto je aj potreba vodných chemikálií menšia.
  • Vďaka rýchlejšej výrobe sa úspory dosahujú aj znížením spotreby elektriny.
  5

  Zvýšenie efektivity výroby má priamy vplyv na produkčné a ekonomické výsledky spoločnosti, pretože náklady na tepelne náročnú výrobu sa pri zvyšovaní výrobnej kapacity znižujú. S nižšími výrobnými nákladmi sú ziskové marže produktov väčšie, čo umožňuje konkurenčné ceny na trhu výrobkov.

  5

  2. Výroba diaľkového vykurovania

  Tu sú niektoré zo spôsobov, ako prísada PARI do vykurovacích olejov ovplyvňuje výrobu diaľkového vykurovania:

  • Zníži sa množstvo odpadového oleja odstráneného pri pravidelných čisteniach. Preto je čistenie ťažkých olejových nádrží podstatne jednoduchšie a nákladovo efektívnejšie.
  • Interval medzi pravidelným čistením nádrže sa môže predĺžiť, pretože olej zostáva horľavý dlhšie a riziko korózie sa znižuje.
  • Potreba zalievania olejových nádrží sa znižuje.
  • Časy odozvy pre špičkové nároky na teplo v sieti diaľkového vykurovania sú kratšie.

  Turun Pari Ltd.
  Portinkaari 2
  21380 Aura
  Finland

  Spoločnosť TURUN PARI má sídlo vo Fínsku, disponuje bohatými skúsenosťami z oblasti petrochémie od roku 1991. Zabezpečuje mnoho podnikov po celom svete s optimalizáciou vo výrobe energie v priemyselnej sfére. Hlavným cieľom je spokojnosť zákazníkov a hľadanie riešení, ktoré sú nastavené na individuálne požiadavky a potreby každého z nich.

  Naše videá

  Stiahnuť informačné materiály