Skleníky

Skleník s vyššou produktívnosťou a s nižšou spotrebou

Palivová prísada PARI zlepšuje spaľovanie oleja, vďaka ktorému olej uvoľňuje podstatne viac energie ako tepelné žiarenie. To zase zvyšuje rast a podporuje plodiny a zároveň znižuje spotrebu energie. Produktivita skleníkov sa zvyšuje a emisie sa výrazne znižujú!

Vďaka PARI môže byť celková spotreba energie skleníka znížená o viac ako 40%, zatiaľ čo plodiny rastú. S rastúcou kapacitou skleníkov a so zrýchľujúcou sa výrobou tiež znižujete spotrebu elektriny, čo prispieva k úsporám dosiahnutým pri používaní PARI.

Turun Pari Ltd.
Portinkaari 2
21380 Aura
Finland

Spoločnosť TURUN PARI má sídlo vo Fínsku, disponuje bohatými skúsenosťami z oblasti petrochémie od roku 1991. Zabezpečuje mnoho podnikov po celom svete s optimalizáciou vo výrobe energie v priemyselnej sfére. Hlavným cieľom je spokojnosť zákazníkov a hľadanie riešení, ktoré sú nastavené na individuálne požiadavky a potreby každého z nich.

Naše videá

Stiahnuť informačné materiály